Een testament nodig?

In een testament kan worden vastgelegd wie wat uit uw nalatenschap gaat ontvangen. Een testament kan altijd worden gewijzigd of worden ingetrokken. Ook voor een intrekking is de notaris nodig.

Hoewel ex-partners soms samen hun op elkaar gemaakte testament ongedaan maken, is het niet nodig dat de ex-partner hier bij is of er zelfs van weet. Als het testament wordt ingetrokken of herroepen, is het wettelijk erfrecht weer van toepassing. Indien dat niet de bedoeling is, moet men toch een heel nieuw testament maken. Daarin kunnen andere erfgenamen worden aangewezen of bepaalde zaken worden gelegateerd. Hoewel een aanwijzing van een executeur-testamentair ook kan bij codicil is dit toch vaak een onderdeel van het testament.

Bij testament kan ook worden bepaald dat al hetgeen uit de erfenis wordt verkregen buiten de gemeenschap van goederen valt waarin de verkrijger misschien is getrouwd. De notaris deelt de herroeping of het nieuwe testament mee aan het Centraal Testamenten Register, zodat de actuele juridische situatie na het overlijden kan worden achterhaald.

 


WAT IS UW TESTAMENTMOMENT?