Als u zelf niet meer wilsbekwaam bent

Heeft u weleens nagedacht over wat er gebeurt wanneer u een ongeluk krijgt, ernstig ziek wordt of gaat dementeren? Wie kan dan uw wensen op medisch gebied kenbaar maken aan de behandelend arts? Wie regelt voor u het beste verzorgingshuis of uitstekende particuliere zorg? Hoe en door wie wordt uw vermogen goed beheerd?

U kunt bij ons kantoor een ‘levenstestament’ opmaken. In uw levenstestament wijst u één of meerdere personen aan die u onvoorwaardelijk vertrouwt. U kunt aan hen een volmacht geven om uw wensen op medische gebied kenbaar te maken en om goede zorg te organiseren. Daarnaast kunt u volmacht geven om uw vermogen te beheren, waarbij u uitgebreide instructies kunt geven over de wijze waarop dit dient te gebeuren.