Uw onderneming of rechtspersoon

Onder meer het oprichten van een BV en een aandelenoverdracht behoren tot het ondernemingsrecht. Als er nog geen advies gegeven is, nodigen wij u graag uit voor een bespreking op ons kantoor. Samen beoordelen wij uw wensen en bekijken we of het nodig is nog fiscaal advies in te winnen van een fiscalist of accountant. Het is immers niet verstandig de procedure in gang te zetten zonder de juiste adviseurs te hebben geraadpleegd. Na ontvangst van de benodigde stukken bevestigen wij u de ontvangst daarvan en delen we aan de betrokken partijen mee welke werkzaamheden nog moeten worden verricht voordat de akte kan worden getekend.
U bent bij ons welkom voor alle zaken rond uw onderneming of rechtspersoon, zoals de overdracht van uw onderneming, de oprichting van een BV of NV, het opstellen van een vennootschapscontract, de inbreng of overdracht van aandelen, de oprichting van een stichting, vereniging of cooperatie, een statutenwijziging, een fusie of omzetting en de aankoop of verkoop van uw bedrijfspand.