Tarieven erf- en schenkbelasting

Vrijstellingen voor erfbelasting

Als u een erfenis krijgt, is de kans groot dat u erfbelasting moet betalen, maar alleen wanneer het bedrag van de erfenis hoger is dan uw vrijstelling.

Bent u Dan is uw vrijstelling
Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend € 661.328
Kind met ziekte of handicap € 62.830
(Pleeg-)Kind € 20.946
Kleinkind € 20.946
Ouder € 49.603
Overig (zoals een broer of zus) € 2.208

Vrijstellingen voor schenkbelasting

Als u een schenking krijgt, is de kans groot dat u schenkbelasting moet betalen, maar alleen wanneer het bedrag van de schenking hoger is dan uw vrijstelling.

Bent u Dan is uw vrijstelling
(Pleeg-)Kind € 5.515

Per jaar mogen uw ouders u (en uw broers en zussen) € 5.515,- belastingvrij schenken. U hoeft hiervan geen aangifte te doen. Is het bedrag van de schenking hoger dan deze vrijstelling, dan moet dat wel.

Bent u Dan is uw vrijstelling
Kind tussen 18 en 40 jaar Eenmalig € 26.457,- of € 55.114,- of maximaal € 103.643,-

Bent u tussen de 18 en 40 jaar oud, dan mogen uw ouders u eenmalig belastingvrij een hoger bedrag schenken. Dit bedrag is in principe € 26.457,-.

Maar als u het geschonken bedrag gebruikt voor de betaling van een dure studie of opleiding, dan is de vrijstelling onder voorwaarden € 55.114,-. En als u het geschonken bedrag gebruikt voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning of de aflossing van een eigenwoningschuld of restschuld, dan is de vrijstelling onder voorwaarden maximaal € 103.643,-. Van deze hogere schenkingen moet u wel aangifte doen. Daarbij moet u een beroep doen op de verhoogde vrijstelling.

Bent u Dan is uw vrijstelling
Overig (zoals een kleinkind) € 2.208 of € 103.643,-

Jaarlijks mag € 2.208,- belastingvrij worden geschonken. Hiervan hoeft u geen aangifte te doen. Is het bedrag van de schenking hoger dan deze vrijstelling, dan moet dat wel.

Wanneer u tussen de 18 en 40 jaar oud bent en u het geschonken bedrag gebruikt voor de aankoop of verbouwing van een woning of de aflossing van een eigenwoningschuld of restschuld, dan is de vrijstelling onder voorwaarden eenmalig € 103.643,-. Van deze schenking moet u aangifte doen. Daarbij moet u een beroep doen op deze vrijstelling.

Lees de folder over erf- en schenkbelasting