Samen ondernemen?

Twee volledig samenwerkende zelfstandig ondernemers hebben een maatschap of een vennootschap onder firma. Een maatschap is slechts mogelijk voor een aantal beroepen. Het is verstandig deze samenwerking goed vast te leggen. In een vennootschapscontract worden vaak bepalingen opgenomen over ieders inbreng, over de verdeling van de winst en over ieders bevoegdheid om namens de VOF of maatschap te handelen. Ook is het belangrijk van tevoren afspraken te maken over ontbinding van de samenwerking, over de voortzetting van de onderneming en over de financiële afwikkeling. Al deze onderwerpen kunnen worden vastgelegd bij de notaris. Een VOF of maatschap kan echter ook bestaan zonder een notariële akte. Soms geeft de Kamer van Koophandel een voorbeeld van zo'n contract, maar als de ondernemers zelf niet de kennis hebben om daar invulling aan te geven, is het raadzaam hiervoor naar een deskundige zoals de notaris te gaan.

Ook wanneer u als aandeelhouders in een BV gaat samenwerken zijn wij u graag van dienst bij het vastleggen van uw onderlinge afspraken. In een aandeelhoudersovereenkomst kunt u uw samenwerking beschrijven, in aanvulling op de bepalingen die al zijn opgenomen in de statuten van uw BV.