Iemand overleden?

Na een overlijden vragen banken en andere instellingen vaak om een bewijs dat iemand erfgenaam is. Zo'n bewijs kan de notaris in een verklaring van erfrecht afgeven. Eerst zoekt hij dan in het Centraal Testamenten Register naar het laatste testament. Ook informeert hij bij de Burgelijke Stand naar de naaste verwanten. Pas na ontvangst van deze informatie kan hij op schrift stellen wie als erfgenaam bevoegd is over de nalatenschap te beschikken. Als het gaat om meerdere personen wordt vaak via de notaris een volmacht geregeld, waarna de afwikkeling door één van de erfgenamen mogelijk is. Natuurlijk moet die dan na afloop rekening en verantwoording aan de anderen afleggen.