Huis en hypotheek

Bij diensten die te maken hebben met onroerend goed, komt de opdracht vaak schriftelijk bij ons binnen. Zo stuurt de makelaar de getekende koopovereenkomst naar ons kantoor toe voor het regelen van de overdracht van de woning. Als geen van partijen een makelaar heeft ingehuurd, kunnen wij op hun verzoek een koopovereenkomst opstellen waarin de gemaakte afspraken goed worden vastgelegd.

Bij het sluiten van een hypotheek, stuurt de betrokken bank de stukken naar de notaris. Na ontvangst daarvan krijgt u een brief waarin staat welke werkzaamheden nog moeten worden verricht voordat de akte kan worden getekend.

Voor de volgende zaken die te maken hebben met onroerend goed kunt u bij ons terecht: aankoop, verkoop, overdracht, levering, vestiging hypotheek, oversluiting hypotheek, verhoging hypotheek, schuldbekentenis, uitgifte in erfpacht, wijziging erfpachtvoorwaarden, vestiging opstalrecht, vestiging erfdienstbaarheid, tenaamstelling kadaster.