Het gezag over uw kinderen

Als u bent getrouwd, heeft na overlijden van één van u de langstlevende alleen het ouderlijk gezag. Was u niet getrouwd, maar hadden beide ouders wel van de Kantonrechter samen het ouderlijk gezag gekregen, dan blijft de langstlevende daarmee ook na het overlijden van de andere ouder belast. Maar wat als beide ouders zijn overleden terwijl de kinderen nog minderjarig zijn? De wet geeft aan dat dan de Kantonrechter een voogd benoemt. Wie dat wordt is vooraf niet duidelijk. De meeste ouders willen echter zelf bepalen wie hun kinderen na hun overlijden verzorgt en opvoedt.

U kunt zelf een voogd benoemen via de notaris. Het fenomeen van de toeziend voogd is al jaren geleden afgeschaft. Vaak staat er wel in de akte wie de reserve-voogd is. Als u het beheer van het vermogen niet aan de voogd wil overlaten, kunt u speciaal voor dat vermogensbeheer een bewindvoerder benoemen. Een voogdbenoeming kan in een speciaal daarvoor gemaakte akte worden opgenomen, maar komt meestal voor in een testament op de langstlevende.