Een stichting oprichten?

Een stichting kan alleen maar geldig worden opgericht bij notariële akte. Meestal gebeurt dat door meerdere personen bij de notaris, maar dat hoeft niet: één persoon is ook genoeg. Bij die akte worden de statuten vastgelegd, waaronder de naam, de plaats van vestiging en het doel van de stichting. De meeste stichtingen hebben een ideëel doel en gaan om dat doel te bereiken op zoek naar subsidie. Leden kent een stichting niet, wel is er altijd een bestuur dat meestal uit drie of meer personen bestaat. Naast het bestuur kunnen er ook andere organen in de statuten worden genoemd, maar het bestuur is altijd eindverantwoordelijk. Om directe aansprakelijkheid van het bestuur te voorkomen moet een stichting worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.