Een koopovereenkomst nodig?

Voor de aankoop van een woning is altijd een schriftelijke koopovereenkomst vereist.
Als u zonder tussenkomst van een makelaar aan- of verkoopt kan ons kantoor de koopovereenkomst voor u opstellen.
Door de notaris gelijk in te schakelen voorkomt u dat bijzonderheden over het hoofd worden gezien.
U geeft ons eerst informatie over de gemaakte afspraken en de (feitelijke) situatie van de verkochte woning. Ons kantoor doet onderzoek naar de (juridische) situatie van de verkochte woning en van de partijen zelf.
Op basis daarvan stelt ons kantoor een koopovereenkomst op, stuurt deze in concept aan u toe, waarna de ondertekening op ons kantoor zal plaatsvinden.
Kijk voor meer informatie ook op: www.koopakteonline.nl