De afwikkeling van een erfenis

In sommige gevallen schakelen de erfgenamen de notaris in voor hulp bij de boedelafwikkeling. Bijvoorbeeld als geen van de erfgenamen beschikt over voldoende kennis of als er teveel gevoeligheden of zelfs wantrouwen tussen de erfgenamen bestaat. De notaris kan dan als onafhankelijke derde een goede rol vervullen. Eerst moeten alle erfgenamen schriftelijk met de rol van de notaris hebben ingestemd. Na het in kaart brengen van de precieze grootte van de erfenis gaat de notaris de lopende zaken afwerken. Na het afhandelen van de successierechten, kan de balans worden opgemaakt en kan er worden uitgekeerd. De hele procedure duurt bijna altijd langer dan een jaar. Als er onder de erfgenamen nog een minderjarige is of als er zich in de erfenis een onroerende zaak of BV-aandelen bevinden, moet de vastlegging of de verdeling van de erfenis zelfs verplicht bij notariële akte gebeuren.