Aandelen overdragen?

Als uw onderneming wordt gedreven door middel van een BV zal bij verkoop sprake zijn van een aandelenoverdracht. Vroeger kon dat zonder de notaris, nu is dat gelukkig niet meer mogelijk. Dat zorgt namelijk voor veel meer rechtszekerheid en welke ondernemer wil dat nu niet? De notaris zal moeten onderzoeken of de verkoper wel echt de rechthebbende op zijn aandelen is. Het aandeelhoudersregister dat in bezit is bij de ondernemer speelt daarbij een belangrijke rol. In de akte van aandelenoverdracht wordt melding gemaakt van de koopsom, de datum van toerekening van dividend en de voorgeschiedenis van de aandelen en van de betrokken BV. Bij voorkeur gaat de betaling van de koopsom via de notaris, die ook voor inschrijving bij de Kamer van Koophandel zorgt als de verkoper de enig aandeelhouder was of als de koper de enig aandeelhouder wordt. Als er behalve ten aanzien van de aandelen ook iets verandert in de directie van de BV moet dat ook aan de KvK worden gemeld.