Uw onderneming in een BV?

De oprichting van een BV komt tot stand bij notariële akte. Een verklaring van geen bezwaar van het Ministerie van Justitie en een bankverklaring zijn niet meer nodig. Bij de oprichting verkrijgt de oprichter aandelen die moeten worden volgestort. Als dat in geld gebeurt, biedt ons kantoor de mogelijkheid om die volstorting via onze derdengeldenrekening te laten verlopen. Indien de volstorting niet in contanten maar in natura plaatsvindt, gaat het vaak om de inbreng van de bestaande onderneming. Die onderneming moet dan door de oprichter worden beschreven. Een accountantsverklaring over hetgeen wordt ingebracht is niet meer nodig. Meestal wordt de beslissing om over te stappen naar een BV ingegeven door fiscale motieven, maar ook juridisch verandert er veel. Want de onderneming wordt nu gevoerd door de BV, zodat u alleen nog maar voor het door u ingebrachte kapitaal aansprakelijk bent. De inschrijving van de opgerichte BV bij de Kamer van Koophandel verzorgen wij voor u.