Een vereniging oprichten?

Een vereniging richt u bij voorkeur op via de notaris. Zonder tussenkomst van de notaris heeft een vereniging namelijk geen volledige rechtsbevoegdheid, waardoor de bestuurders zelf naast de vereniging aansprakelijk zijn voor schulden die de vereniging maakt. Vastlegging van de statuten in een notariële akte zorgt ervoor dat bestuurders in beginsel niet aansprakelijk zijn. Ook reeds bestaande 'informele' verenigingen kunnen hun statuten nog bij de notaris laten vastleggen en op die manier een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid worden. In de akte van oprichting staan de statuten, waaronder naam, doel en plaats van vestiging. Een vereniging kent ten minste 2 organen: de ALV (de ledenvergadering) en het bestuur. De statuten regelen onder meer de verhouding tussen die beide organen. Na de oprichting bij de notaris moet de vereniging nog worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.