De langstlevende beschermen?

De geboorte van een kind is een goede gelegenheid aan het erfrecht te denken. Als de ouders zijn getrouwd, zijn de kinderen samen met de langstlevende de enige erfgenamen. Maar als de ouders niet zijn getrouwd, zijn de kinderen de enige erfgenamen. Dat betekent dat de kinderen de hele erfenis, dus het gehele vermogen krijgen. Als de ouders samen de eigendom van een huis hadden, valt de helft van de eigendom van dat huis daar ook onder. Als de kinderen na dat overlijden van de ouder meerderjarig worden kunnen ze hun erfdeel opeisen en zelf bepalen wat ze er mee doen. Om te regelen dat de eigendom van zaken uit de erfenis niet bij de kinderen maar helemaal bij de langstlevende terecht komt, is het nodig dat de ouders een testament maken. Bij dat testament wordt de positie van de langstlevende beschermd. Hoe ver die bescherming precies gaat, hangt af van de wensen van de ouders. Voor getrouwde ouders regelt de wet de bescherming van de langstlevende al. Ook zonder dat zij een testament hebben gemaakt, zal de langstlevende dus op grond van de wet eigenaar worden van de hele erfenis. Toch pakt de wettelijke regeling niet voor iedereen goed uit. Er zijn ook voor getrouwde ouders veel redenen om een testament te maken. Wij geven u graag een advies op maat!